EULOGY OVERZICHT

• Begin met inleidende opmerkingen (stel uzelf voor en vertel uw relatie met de overledene).

• Als u een direct familielid bent, bedank dan de aanwezigen (vooral degenen die een grote afstand hebben afgelegd).

• Als u geen familielid bent, betuig dan uw condoleances.

• Praat over wat de overledene speciaal maakte, zijn / haar hobby’s (dit is de belangrijkste focus van je lofrede).

• Voeg eventuele persoonlijke anekdotes toe.

• Als de overledene religieus was, praat dan over zijn / haar toewijding aan het geloof.

• Was de overledene een rolmodel? Geef dan persoonlijke of algemene voorbeelden.

• Om politiek correct te zijn, vermeldt u de speciale relaties van de overledene met naaste familieleden. Dit is een must als u het enige gezinslid bent dat spreekt.

• Bied troostende woorden en misschien een laatste afscheid ter afsluiting. Was de overledene dol op literatuur? Lees een gedicht of fragment van een favoriete auteur.

islamitische begrafenis

HET DOEL VAN DE OPDRACHT TOT BEHEER VAN HET PARTNERSCHAP

De admin-order wordt alleen toegekend wanneer een van de drie opties wordt nagestreefd.

1. Het voorstel van een vrijwillige partnerschapsregeling

2. Voortbestaan van het bedrijf of een deel ervan als een continuïteit

3. Een meer geordende realisatie van activa dan kan gebeuren bij liquidatie (met andere woorden: vermijding van de ineenstorting van activa die onvermijdelijk is bij liquidatie)

Te zijner tijd, maar in de komende 3 maanden (of langer als de rechtbank het toestaat, maar er moet een verlenging worden aangevraagd) moet de IP voorstellen doen aan de schuldeisers en de leden van de maatschap. Meestal zal een vergadering worden belegd voor de schuldeisers om de voorstellen van de bewindvoerders in overweging te nemen. Deze worden vervolgens geïmplementeerd als er goedkeuring is verkregen.

Als overleving of realisatie het doel is, moet een gewone meerderheid van de schuldeisers voor stemmen. Als een PVA wordt voorgesteld, moet meer dan 75% van de schuldeisers voor stemmen.

www.vdgboekhouding.nl/